Kirkon elämän eri osa-alueilla piispaa avustaa tuomiokapitulin henkilökunta.

Piispan aikataulua, tapaamista tai muuta yhteydenottoa koskevissa tilanteissa voitte ottaa yhteyttä erityisavustaja Simo Parniin.

Työnhakua, pappisvihkimystä ja muuta rekrytointia koskevaa tietoa löytyy tuomiokapitulin internet-sivustolta.