Piispantarkastukset

Piispa Jari Jolkkonen antamassa Joensuun piispantarkastuksen jälkilausuntoa Rantakylän kirkossa 24.4.2016. Kuva: Kalevi Lohiranto

Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon 850-vuotisessa historiassa. Niitä on toimitettu Suomessa jo noin 600 vuoden ajan. Piispantarkastus on yksi tehokas tapa hoitaa piispan kaitsentatehtävää.

Piispa tekee tarkastusmatkan hiippakuntansa seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin niin, että tarkastus pidetään kussakin seurakunnassa noin 8 – 10 vuoden välein. Tarkoituksena on yhdessä arvioida seurakunnan toimintaa, sen vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisen kohteita sekä etsiä visioita tulevaisuuden varalle.

Piispantarkastuksen tavoitteet

  • yhdessä arvioida seurakunnan toimintaa ja sen tulevaisuuden haasteita
  • tukea seurakuntaa, sen työyhteisöä ja vastuunkantajia oman perustehtävän ja työnäyn toteuttamisessa ja kehittämisessä
  • tukea ja kehittää johtajuutta seurakunnan eri johtoportaissa sekä edistää työyhteisön ja vastuunkantajien vuorovaikutusta ja tuloksellista yhteistyötä
  • auttaa ja vahvistaa seurakunnan verkostoitumista omalla paikkakunnallaan
  • rakentaa ihmisten luottamusta seurakuntaa kohtaan ja vahvistaa seurakunnan myönteistä julkisuuskuvaa
  • auttaa seurakuntaa etenemään tarkastuksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti
  • vahvistaa seurakunnan jumalanpalveluselämää ja spiritualiteettia

Lataa piispantarkastuksen ohje