Julkaisuluettelo

Väitöskirja
 1. Uskon ja rakkauden sakramentti. Opin ja käytännön yhteys Martti Lutherin ehtoollisteologiassa. STKSJ 242. Ekumeniikan väitöstutkimus 2004. Ensimmäinen painos 2004, toinen painos 2005.
Kirjoitettuja ja toimitettuja kirjoja

1. Ymmärrystä etsivä usko. Kulttuurin, tieteen ja uskon vuoropuheluja. Väyläkirjat 2022.

2. Ikävä vanhoja ateisteja ja muita kirjoituksia. Helsinki 2019.

3. Reformaation tarina. Helsinki 2016.

4. Luterilaisuuden ABC. Synkkä ja harmaa sanakirja. Jari Jolkkonen ja Jaakko Heinimäki. Edita. Helsinki 2008. Ensimmäinen painos 2008, toinen painos 2009.

5. Metodiopas. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina. Joensuun yliopisto 2007. Julkaistu myös verkossa.

6. Saarnan käsikirja. Toim. Jari Jolkkonen, Simo Peura, Osmo Vatanen. Kirjapaja. Helsinki 2001 (400 s.).

7. Siunattu olkoon Herran nimi. Valikoima rukouksia. Toim. Jari Jolkkonen. Kirjaneliö. Helsinki 1995. Ensimmäinen painos 1995, toinen painos 2010.

8. Kirkon poika. Martti Luther tänään. Jari Jolkkonen & Heikki Kotila. Kirjaneliö. Helsinki 1996 (127 s.).

9. Messun arvoinen. Kirja jumalanpalveluksesta Olarin seurakuntalaiselle. Kirjapaja. Helsinki 2001 (44 s.).

10. Eeden 9. Raamattu ja etiikka. Yläasteen uskonto. Jari Jolkkonen, Anneli Junnonen, Katriina Laturi, Petri Merenlahti. Useita painoksia.

11. Opas kirkon virkaan opiskelevalle. Toim. Jari Jolkkonen & Hanne von Weissenberg. Helsinki 1997 (35 s.).

12. Näky suomalaisesta hyvästä. Piispa Eero Huovisen juhlakirja. Toim. Jari Jolkkonen, Kari Kopperi , Simo Peura. WSOY. Helsinki 2004.

Tieteellisiä artikkeleita
 1. Lähetystyön vaikutus modernin demokratian syntyyn. Kirkon olemus on missio. Dosentti Risto Ahosen juhlakirja. Toim. Jaakko Rusama. Väyläkirjat: Rovaniemi 2023.
 2. Understanding Ecclesial Communion in a Time of Social Distancing. Challenges for Worship, Evangelization and Service in a Pandemic. A Nordic Evangelical-Lutheran Perspective. – Crisis. The Covid-19 Pandemic and Ecumenism. Ed. by Hyacinthe Destivelle OP, Juan Usma-Cómez, Dmitrios Keramidas. Institute for Ecumenical Studies. Angelicum University Press: Roma 2023. S. 99-124.
 3. Ilman sunnuntaita emme voi elää. Sunnuntai ja jumalanpalvelus kristillisen elämän keskuksena. – Yksi, pyhä, yhteinen. Apostolinen todistus muuttuvassa maailmassa. Piispa Matti Repo 60 vuotta. Toim. Tomi Karttunen. Kirjapaja: Helsinki 2019.
 4. Luther and the Eucharist. A Defender of the Real Presence. – Vermitteltes Heil. Martin Luther und die Sakramente. Felix Körner SJ & Wolfgang Thönissen (Hrsg). Evangelische Verlagsanstalt: Leipzig 2018. S. 96-118.
 5. Martti Luther ja kristillisen elämän uudistuminen. – Luterilaisuuden ytimessä. Professori Antti Raunion juhlakirja. Toim. Matti Kotiranta. STKSJ 288. STKS: Helsinki 2018. S. 57-71.
 6. Ehtoollinen ja ekumenia. Onko luterilaisten ja katolilaisten yhteinen julistus ehtoollisesta mahdollinen? Usko, elämä ja yhteys  – Luterilaisuuden mahdollisuudet tänään ja huomenna. Simo Peura 60 v. Toim. Jaakko Antila. Kirjapaja. ss. 55-73.
 7. Kristillinen ihmiskuva ja modernit ihmisoikeudet. Perusta 3/2017, Perussanoma Oy. Kauniainen. ss. 133-148.
 8. Luther on Eucharist. Doctrine and Practice. – Luther: Katholizität & Reform. Wurzeln – Wege – Wirkungen. Hrsg. von Wofgang Thönissen, Josef Freitag, Augustinus Sander. Bonifacius (Paderborn) & Evangelische Verlagsanstalt (Leipzing). S. 140-172.
 9. Luterilaisen reformaation synty ja keskeiset korostukset. – Armon horisontit. Huomisen luterilaisuus. Synodaalikirja 2016. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Kirjapaja: Helsinki 2016. ss. 13-56.
 10. Miten luterilaisuus ja katolilaisuus eroavat toisistaan? – Evangelium benedictum. Siunattu evankeliumi. Katolilaisuus ja luterilaisuus Jeesuksen sanoman jäljillä. Toim. Timo Junkkaala. Perussanoma: Kauniainen 2013. S. 158-177
 11. Augsburgin tunnustuksen ekumeeninen relevanssi. – Reseptio 1/2011, 6-21.
 12. Verta vaativa Jumala? Synti- ja sovitusoppi valistuksen kritiikin puristuksessa. – Teologinen Aikakauskirja 112, 338-256.
 13. Ehtoolliskäytäntö ja sen teologia. – Käytännöllinen teologia – teoriaa vai käytäntöä? STKS:n vuosikirja 2005. Toim. Jaana Kivekäs. Helsinki 2005. S. 39-61.
 14. Synkkä luterilaisuus? Kansankirkko kansakunnan syntipukkina. – Kristinusko Suomessa. STKS:n vuosikirja 2006. Toim. Aappo Laitinen. Helsinki 2006. S. 187-204.
 15. Onko köyhyys kohtalo vai valinta? Diakonian teologisia perusteita. – Diakonian tutkimus 2/2006, 112-132.
 16. Diakonian tehtävä ja virka. Kari Latvuksen tutkimuksen arviointia. – Diakonian tutkimus 2/2008, 170-179.
 17. Kaste teologisena ja kirkko-oikeudellisena kysymyksenä. – Oppi ja maailmankuva. Professori Eeva Martikaisen juhlakirja. Toim. Tomi Karttunen. STKSJ 261.
 18. Ykseyden ja moneuden suhde liturgiassa. Onko yhtenäinen jumalanpalvelus mahdollista erilaistuvassa kulttuurissa? – Jumalanpalveluselämä muutoksessa. STKS:n vuosikirja 2009. Toim. Joona Salminen. S. 183-201.
 19. Eucharist. – Engaging Luther. A (New) Theological Assessment. Olli-Pekka Vainio (ed.). Eugene, Oregon: Cascade Book, 2010, 108-137.
 20. Kristuksen verta viemäriin? Jälkikonsekraatio ja ylijääneiden ehtoollisaineiden jälkikäsittely reformaatiossa. – Teologinen aikakauskirja 101, 18-27.
 21. Luterilainen ehtoollisteologia ekumeenisessa ja liturgianhistoriallisessa kontekstissa. Jari Jolkkonen ja Simo Peura. – Teologinen aikakauskirja 101, 425-440.
 22. Synnin teillä. Syntioppi ekumeenisena ongelmana. – Teologinen aikakauskirja 102, 362-376.
 23. Worship Life in the Lutheran Church of Finland. – Crossaccent 6A, 20-24. Valparaiso, USA.
 24. Martti Luther ja oppi kärsivästä Kristuksesta. – Jeesus 2000 jälkeen Kristuksen. Toim. Matti Myllykoski & Per Lindblad. WSOY. Helsinki 1999.
 25. Luterilainen kasteteologia ja sen liturgiset seuraukset. – Teologinen aikakauskirja 105, 334-344.
 26. Uuden kirkkokäsikirjan teologinen analyysi. – Teologinen aikakauskirja 105, 524-534.
 27. Uusin ekumeeninen keskustelu kirkollisista toimituksista. – Teologinen aikakauskirja 106, 228-248.
 28. Saarnan kielellisiä tehokeinoja. – Saarnan käsikirja. Toim. Jolkkonen, Peura, Vatanen. Kirjapaja. Helsinki 2000. S. 187-202.
 29. Jumalanpalvelus. – Artikkeli Lutherin liturgia-käsityksestä kirjassa ’Johdatus Lutherin teologiaan’. Toim. Pekka Kärkkäinen. Kirjapaja. Helsinki 2000. S. 228-240.
 30. Rukous. – Artikkeli Lutherin rukouksen teologiasta kirjassa ’Johdatus Lutherin teologiaan’. Toim. P. Kärkkäinen. S. 241-251.
 31. Ehtoollinen. – Artikkeli Lutherin ehtoollisopista kirjassa ’Johdatus Lutherin teologiaan’. Toim. P. Kärkkäinen. S. 269-288.
 32. Anglikaaninen liturgia. Uusi kirkkokäsikirja Common Worship 2000. – Uskonto ja viestintä. Käytännöllisen teologia laitoksen vuosikirja 2002. (Tapio Lampisen juhlakirja). Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 104. S. 17-31.s
 33. Synti. Spiritualiteetin konteksti. – Johdatus luterilaisen spiritualiteetin teologiaan. Toim. Olli-Pekka Vainio. Kirjapaja. Helsinki 2003. S. 85-106.
 34. Rukous kuuliaisuuden tekona. Luterilaisen reformaation hengellisyys. – Spiritualiteetin käsikirja. Toim. Seppo Häyrynen, Heikki Kotila, Osmo Vatanen. Kirjapaja. Helsinki 2003. S. 97-112.
 35. Rippikoulu ja konfirmaatio luterilaisen kasteteologian näkökulmasta. – Rippikoulun käsikirja. Kirjapaja. Helsinki 2003. S. 9-33.
 36. 35. Martti Luther ja paavi. Oliko Lutherilla teoriaa uudistuneesta paaviudesta? – Teologinen Aikakauskirja 109, 3-15.
 37. 36. Eero Huovinen – Index scriptorum 1972-2004. – Unitas visibilis. S. 264-274.
 38. Liturgical Continuity in the Lutheran Churches of Sweden and Finland. Esitelmä suomalais-ruotsalaisessa luterilais-katolisessa oppikeskustelussa, Djursholm 12.5.2003. – Reseptio 3/2004, 13-19.
 39. Jesus Christ as the Word of God. Some Aspects of the Theology of the Word in the Lutheran Confessional Writings. Esitelmä suomalais-ruotsalaisessa luterilais-katolisessa oppikeskustelussa, Turku 16.10.2003.Reseptio 3/2004, 43-46.
Yleistajuisia artikkeleita eri julkaisuissa
 1. In the mission of Faith, Justice and Peace. The Inspiring Legacy of our beloved friend Bishop Dr. Munib A. Younan. – Blessed are the Peacemakers. Theology, Compassion and Action for a Global Mission. Essays in Honor of Munib Younan. Ed. by Munther Isaac & Maria Leppäkari. Luther-Agricola Society: Helsinki 2023. S. 12-17.
 2. Jumalan huone ja seurakunnan koti – kirkkotilan teologinen merkitys – Saman katon alle. Kirkkotilatyöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskukseksi. Kirjoittajat Sari Dhima ja Jari Jolkkonen Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 78. S. 9-19.
 3. Piispan sanat: Matti Ketonen, sydämen tunteva mies. – Credo. Sydämen asialla. Matti Ketonen. Karas-sana: Lohja 2019. S. 326-327.
 4. Luottamushenkilö – luottamuksen suurlähettiläs. – Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2019-2022. Toim. Taru Nieminen ja Tytti Pietilä. Seurakuntaopiston / Agricola-opintokeskuksen julkaisuja. Kirjapaja: Helsinki 2018.
 5. Kasvu kastekirkon palvelijaksi. – Piispanpolku 10. Hengellisiä matkakertomuksia. Toim. Jaakko Heinimäki. Kirjapaja: Helsinki 2015. S. 267-300.
 6. Luterilaisten perusvakaumukset. – Kotimaan suola 1/2008, 24-27.
 7. Piispojen perhekirja synnytti vilkkaan keskustelun. – Kotimaan suola 1/2009, 24-28.
 8. Usko ei ole järjen vihollinen. Martti Lutherin disputaatio ihmisestä 1536 (käännös ja selitys). – Kotimaan suola 2/2009, 47-40.
 9. Pyhän Hengen nimeen. Jumalanpalvelus ja Pyhä-painopiste. – Kotimaan suola 1/2010, 22-26.
 10. Avioliiton ihanne nousee Raamatusta. – Kotimaan suola 2/2010, 42-45.
 11. Usko ja järki. – Logos (Ortodoksinen Opiskelijaliitto) 2/2007, 8-10.
 12. Ahdistava luterilainen työmoraali: karikatyyri ja kaupunkilegenda. – Nuori Voima 1-2/2007, 16-18.
 13. Onko Jumala kuollut? Nietzschen ja Jumalan taistelu olemassaolosta. – Etsijä (Suomen kristillinen ylioppilasliitto) 1/1994, p. 15-17. 3 p.
 14. Kristinuskon suhde aineellisuuteen. Luominen, lunastus ja ehtoollinen eksperimentteinä. – Näköala-Utsikt (Suomen ekumeeninen neuvosto) 1/1997, 14-15.
Painamattomia tieteellisiä esitelmiä
 1. Eukaristisen epikleesin moderneja tulkintoja. – Esitelmä Käsikirjakomitean järjestämässä ehtoollisseminaarissa Järvenpäässä 25-27.4.1995.
 2. Reformed Papacy. Did Luther have any positive theory on the Papal Primacy? – Esitelmä (short presentation) Luther-tutkijoiden kansainvälisessä kongressissa Heidelbergissä 18-23.8.1997.
 3. Concupiscence After Sin. – Esitelmä Pohjoismaisten Luther-tutkijoiden symposiumissa Uppsalassa 25-28.5.2000.
 4. Some Aspects on Luther’s Theology of Sin. – Esitelmä Luther-tutkijoiden kansainvälisessä seminaarissa ’Luther als Theologe des Glaubens und der Liebe’ Helsingissä 13-15.9.2000.
 5. The Draft on the Joint Declaration on the Doctrine of the Eucharist. Some Remarks on the Text published by Professor Günter Wenz. Presentation in the “Harvest Seminary” on Lutheran-Catholic Dialog in Helsinki 1st March 2011.
Muita painamattomia esitelmiä
 1. Uskonto myrkkynä ja viruksena. Uusateistisen uskontokritiikin argumentteja ja niiden ongelmia. – Esitelmä Joensuun yliopistossa 18.4.2008.
 2. Luterilainen identiteetti. Opillisen ja sielunhoidollisen motiiviin yhteenkuuluvuus reformaatiossa. Esitelmä sairaalasielunhoitajien neuvottelupäivillä Forssassa 24.8.2011.
 3. Kuolemakäsitys ja hautaan siunaaminen luterilaisessa kirkossa. Alustus ”Kuoleman kuukausi” -tapahtumassa Kuopiossa 2010.
 4. Avioliiton teologiaa. Miten luterilainen kirkko ymmärtää avioliiton? Esitelmä Joensuun seurakuntatalolla Läntisen teologian kirkkopyhässä 11.11.2010.
 5. Jumalanpalvelus ja kristillinen spiritualiteetti modernin ihmisen voimanlähteenä. Professori Heikki Kotilan hengellinen testamentti. Esitelmä Helsingin hiippakunnan papiston sydonaalikokouksessa 29.9.2010.
 6. Ekumenia opiskelijayhteisössä. Puheenvuoro Ortodoksisen opiskelijaliiton (OOL) 50-vuotisjuhlassa Helsingissä 23.5.1998.
 7. Kirkkovuoden ja erityisjumalanpalvelusten haasteet kirkkotilan käytölle. Esitelmä KJMK:n järjestämässä Jumalanpalvelus ja kirkkotila -symposiumissa Jyväskylässä 6-7.10.1998.
 8. Sitoutuneena kirkon spiritualiteettiin. Lutherin rukouksenteologian anti papin työssä. Puheenvuoro Pappisliiton järjestämillä Papiston päivillä Tampere-talossa 24-25.10.2000.
 9. Rukous, meditaatio, esirukous. Näkökulmia Martti Lutherin rukouksen teologiaan. Esitelmä Hiljaisuuden ystävät ry:n rukouksen teologian seminaarissa Järvenpäässä 2-3.2.2001. Julkaistu verkossa www.kirkkopalvelut.fi.
 10. Kasuaalien uudistaminen. Kriittisiä huomioita ehdotuksesta Kirkollisten toimitusten kirjaksi. – Alustus Helsingin kirkkoherrojen ja kanttoreiden kokouksessa Porvoossa 31.8.2001.
 11. Jumalanpalvelus yhteisöllisenä toimituksena. Esitelmä Tampereen tuomiokapitulin järjestämässä hiippakunnallisessa jumalanpalveluspäivässä Janakkalassa 9.8.2001.
 12. Jumala on. Kristillinen jumalakäsitys ja epäuskon historia. Esitelmä lastenohjaajien hiippakunnallisessa koulutuspäivässä Vantaankoskella 13.9.2005.
 13. Rukous ja jumalanpalvelus. Esitelmä Kirkkohallituksen ja Oulun hiippakunnan järjestämillä jumalanpalveluselämän neuvottelupäivillä Oulussa 17.10.2007.
Painamattomat opinnäytetyöt
 1. Invocatio nominis Domini. Eukaristisen epikleesin tulkinta luterilaisessa teologiassa 1900-luvulla. Ekumeniikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto 1994. (arvolause eximia, 3-/3).
 2. Uskon ja rakkauden sakramentti. Teorian ja käytännön suhde Lutherin ehtoollisteologiassa. Ekumeniikan lisensiaattityö. Helsingin yliopisto 2003. (arvolause eximia).
Homileettiset virikeartikkelit pappisliiton Crux-lehdessä (ns. saarnajuuret)
 1. Hiljaista dramatiikkaa. Pitkäperjantai. Mt 27:33-54. Crux 1/1998, 43-44.
 2. On vain yksi lupausten pitäjä. Hiljaisen viikon maanantai. Mt 26:30-56. Crux 1/1998, 39-40.
 3. Fantastinen vai realistinen Kristus? 2. paaston ajan sunn. Lk 24:36-49. Crux 2/1998, 36-37.
 4. Pyytämisen sietämätön vaikeus. 6. paaston ajan sunn. Lk 11:5-13. Crux 2/1998, 42-43.
 5. Jumalaton pykäläkuuliaisuus. 2. sunn. helluntaista. Mt. 9:9-13. Crux 3/1998, 46-47.
 6. Luottamisen pakko. 8. sunn. helluntaista. Jh. 13:16:20. Crux 3/1998, 51.
 7. Terve itsetunto ja hengellinen itsetuntemus. 12. sunn. helluntaista. Mt 23:1-12. Crux 4/1998, 44-45.
 8. Mammona ja Jumala. 16. sunn. helluntaista. Mt 6:19-24. Crux 4/1998, 48-49.
 9. Jumalan pyhät. Pyhäinpäivä. Mt 5:1-12. Crux 5/1998, 40-41.
 10. Antaa Jumalan olla Jumala. Tuomiosunn. Mt 13:47-50. Crux 5/1998, 45.
 11. Aika on raskaana. 4. adventtisunn. Lk. 1:46-55. Crux 6/1998, 41.
 12. Ylhäältä alas astuva totuus. Ap. Johanneksen päivä. Jh 21:19:24. Crux 6/1998, 46.
 13. Evankeliumi Ihalaisen mukaan? 3. sunn. ennen paastoa. Mt 20:1-16. Crux 7/1998, 56-57.
 14. Tyly Kristus? 2. paastonajan sunn. Mt 15:21-28. 1/1999, 47-48.
 15. Taikuria odottava Herodes. Hiljaisen viikon ti. Lk 22:63-23:12. Crux 1/1999, 54-55.
 16. Uuteen suuntaan, keskukseen. 2. pääsiäispäivä. Lk 24:13-35. Crux 1/1999, 61-62.
 17. Lohdutusta mielipidevainotuille. 4. pääsiäisajan sunn. Jh 16:16-22. Crux 2/1999, 46.
 18. Puolustaja ja Lohduttaja. 7. pääsiäisajan sunn. Jh 15:26-16:4. Crux 2/1999, 52-53.
 19. Älä rikkautta, älä köyhyyttä anna. 2. sunn. helluntaista. Lk 16:19-31. Crux 2/1999, 59.
 20. Itsestä aloittamisen periaate. 5. sunn. helluntaista. Lk 6:36-42. Crux 3/1999, 49-50.
 21. Väärät profeetat tänään? 9. sunn. helluntaista. Mt 7:15:23. Crux 3/1999, 53.
 22. Sydämen avautuminen. 13. sunn. helluntaista. Mk 7:31-37. Crux 4/1999, 43-44.
 23. Evankeliumi ei kumoa valtiota. 24. sunn. helluntaista. Mt 22:15-22. Crux 5/1999, 44-45.