Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Virka: Kuopion hiippakunnan piispa 1.5.2012 alkaen

Osake- tai muu vastaava sijoitusomaisuus: ei ole

Oman elinkeino- tai ammattitoiminnan harjoittaminen: ei ole

Liike- tai sijoitustoimintaa varten hankittu omaisuus: ei ole

Liike- tai sijoitustoimintaan liittyvät takaukset: ei ole

Liike- tai sijoitustoimintaan liittyvät velat: ei ole

Liike- tai sijoitustoimintaan liittyvä kiinteistöomaisuus: ei ole

Vastuutehtävät yhdistyksissä: ei ole

Vastuutehtävät liiketoiminnassa: ei ole

Virkaan kuuluvat vastuutehtävät säätiöissä ja rahastoissa: Luterilaisen Kulttuurin Säätiön hallituksen pj., Hiippakuntatalosäätiön hallituksen pj, Reino Ylösen muistorahaston pj, Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahaston pj.

Vastuutehtävät muissa säätiöissä: Valamo-säätiön valtuuskunnan jäsen

Vastuutehtävät rahastoissa: Suomen kulttuurirahaston valtuuskunnan jäsen

Vastuutehtävät kirkollisissa neuvottelu- ja toimikunnissa: Kirkon jumalanpalveluselämän neuvottelukunnan pj, Kirkon lähetystyön toimikunnan pj, Kirkkopalvelut ry:n vaalilautakunnan jäsen, Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen varajäsen

Asumismuoto: vuokra

Jäsenyydet: Euroopan tiede- ja taideakatemia, Suomen partiolaiset, Maanpuolustuskurssiyhdistys, Haminalahden metsästysseura