Evankeliumi: Joh. 14:23–29

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani – mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu.”

 

Rakkaat kristityt, kunnioitetut papiksi vihittävät,

Tänään helluntaina meillä on monta syytä kiitokseen. Ensiksi helluntai osuu meillä luonnon kiertokulussa kevään ja kesän taitekohtaan. Luonto puhkeaa kukkaan, ilahduttaa kauneudellaan ja julistaa Jumalan kunniaa. Koulunsa päättävät ja valmistumista juhlivat nuoret muistuttavat toivosta.

Myös kirkkovuodessa helluntai on ilon ja kiitoksen juhla. Sitä vietetään viisikymmentä päivää pääsiäisestä, mistä nimi pentecost. Silloin muistamme Pyhän Hengen vuodattamista tulen liekkien tavoin apostolien päälle. Täällä kirkossa Pyhän Hengen vuodattamisen juhla näkyy monin tavoin: alttarin punainen väri, kynttilän liekki, hiipan liekkinen muoto ja Kyyhkysen kuvat julistavat sanattomasti sanomaa Pyhän Hengen lahjasta.

Helluntain ihmeestä kertovat erityisellä tavalla tänään papiksi vihittävät. Heidän kutsuminen, vihkiminen ja lähettäminen pappisvirkaan kuuluttaa Kuopiossa ja koko maailmassa sanomaa siitä, että Helluntain henki on yhä elävä. Yhä tänään Pyhä Henki toimii keskellämme, siunaa kirkkoaan, jakaa lahjojaan ja lähettää työhön.

Raamatussa ja kirkon perinteessä Pyhä Henki on persoona, siis ei vain fiilis, kokemus, periaate tai oppi, vaan Kolmiyhteisen Jumalan persoona. Persoona, jonka välityksellä Jumala synnyttää meissä uskon ja luottamuksen Jumalaan. Persoona, joka vahvistaa rakkautta lähimmäiseen ja toivoa tulevaisuuteen. Hän on totuuden ja viisauden Henki, joka auttaa ymmärtämään uskon salaisuutta ja Jeesuksen sanomaa. Niin Kristus lupaa päivän evankeliumissa: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.”

Tänään päivän evankeliumissa Jeesus muistuttaa yhdestä aivan erityisen ajankohtaisesta Pyhän Hengen piirteestä. Nimittäin siitä, että Pyhän Hengen hedelmää on myös rauha. Hän on Rauhan Henki, isolla R:llä. Mutta millaisesta rauhasta on kyse?

Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen Jeesuksen sanaa päivän evankeliumissa. Hän sanoo: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.”

Olen aina ajatellut, että rauha voidaan ymmärtää yhdellä tavalla: että vallitsee joko rauha tai sen vastakohta sota. Mutta Jeesus ei puhu tässä sodasta ja rauhasta. Eikö hän puhu tässä kahdesta erilaisesta rauhasta: ”Minä annan teille oman rauhani, en sellaista, jonka maailma antaa.”

Mitä Jeesus tarkoittaa kahdella erilaisella rauhalla, sillä, jonka maailma antaa ja sillä, jonka hän antaa?

Maailmassa rauha voidaan saavuttaa ainakin kahdella tavalla. Kutsutaan niitä vaikkapa ase ohimolla -rauhaksi ja rauhaa kauppasuhteista -tavaksi. Ensinnäkin rauha voidaan saada sanelemalla niin, että vahvempi asettaa aseen heikomman ohimolle ja sanoo: saamme elää turvassa ja rauhassa, jos toimit kuten minä määrään tai jos maksat minulle riittävästi. Näin toimi Jeesuksen aikana Rooman valtakunta rajamaakuntiensa kanssa. Ja näin ovat toimineet lukemattomat imperiumit halki vuosituhansien aina tähän päivään saakka Natsi-Saksasta Neuvostoliittoon ja Putinin Venäjään. Tällaista mafia-rauhaa ei saavuteta neuvotteluilla ja diplomatialla, vaan voimalla ja väkivallalla tai sillä uhkaamalla.

Mutta on myös toinen, pehmeämpi tapa. Rauha voidaan yrittää varmistaa solmimalla kauppasuhteet. Vihoittelevat valtiot voivat tehdä toisensa taloudellisesti riippuvaisiksi toisistaan niin, ettei kummankaan kannata hyökätä. Tätä menetelmää käytettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Ranskan ja Saksan välinen rauha haluttiin varmistaa solmimalla vahvat kauppasuhteet perivihollisten välille. Se onkin toiminut. Olemme nauttineet Euroopassa pitkään syvästä rauhasta.

Ehkä siksi monet toivoivat 1990-luvulla, että tämän rauhaa kauppasuhteista -menetelmän avulla myös Neuvostoliiton raunioille syntynyt Venäjä saataisiin mukaan edistämään rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Tämä kevät on osoittanut meille katkerasti, että edes pehmeämpi rauhaa kauppasuhteista -tapa ei kykene varmistamaan kestävää rauhaa. Maailmassa rauha näyttää lopulta aina perustuvan laskelmoinnille, oman edun optimoinnille, toisesta saatavalle hyödylle, kummalliselle tasapainottelulle pelon ja itsekkyyden välillä.

Voiko Suomi elää tällaisen kylmän laskelmoinnin ulkopuolella? Ehkä ei. Langennutta maailmaa ei voi hallita rukousnauhalla. Mutta on paikallaan myöntää sen perimmäinen luonne: kaikki puolustusliitot perustuvat jalomielisen rakkauden sijasta kylmään laskelmointiin.

”Minä annan teille oman rauhani, en sellaista, jonka maailma antaa.” Millaista on se rauha, jonka Jeesus antaa?

Tämä kysymys vie teidän virkanne ytimeen, rakkaat papiksi vihittävät, vihitäänhän teidät Paavalin sanoin ”sovituksen virkaan” (2. Kor. 15:18).

Jeesus aloitti toimintansa julistamalla Vuorisaarnassa: ”Autuaita ovat rauhan tekijät.” Jerusalemiin hän ratsastaa korskuvan hevosen ja sotavaunujen sijaan aasilla, ja näin samaistaa itsensä profeetta Sakarjan ennustukseen Messiaasta: ”Katso kuninkaasi tulee, hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla, hän tuhoaa sotavaunut ja julistaa kansoille rauhaa.”

Jeesus liittyy opetuksessaan profeetta Miikan visioon, jonka mukaan Jumalan valtakunnassa rauha ja oikeudenmukaisuus liittyvät yhteen. ”Tulee vielä aika”, lupaa profeetta Miika, ”jolloin hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat ja jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana.” Jumalan valtakunnassa rauha toteutuu, koska oikeudenmukaisuus toteutuu. ”Ja niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi, eikä yksikään kansa enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja,” kirjoittaa profeetta Miika.

Rakkaat papiksi vihittävät! Tämä visio Jumalan valtakunnasta, rauhan ja oikeudenmukaisuuden valtakunnasta, on tärkeä aina, mutta erityisesti silloin kun rauha järkkyy ja pahan vallat kasvavat maailmassa. Silloin on tärkeää kuuluttaa lujasti Jeesuksen lupausta: ”Minä annan teille oman rauhani, en sellaista, jonka maailma antaa.”

Kun ihmisen sydämessä vallitsee Kristuksen rauha, silloin sielu ei järky edes sotien ja taistelujen melskeessä. Kristuksen rauhaan kuuluu lepo ja ilo siitä, että Kristuksen sovitustyön tähden sinä saat elää sovinnossa Jumalan kanssa. Sovinnossa Jumalan kanssa. Siksi sinun ei tarvitse pelätä mitään. Mitä tahansa ympärilläsi tapahtuu, sinä saat elää rauhassa Jumalan kanssa. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat ympärilläsi, Jumalan armo ei sinusta väisty eikä hänen rauhanliittonsa horju.

Tällaisen rauhan Pyhä Henki tahtoo synnyttää jokaisen sydämessä. Tällaisen rauhan ja sovituksen sanoman julistamiseen teidät lähetetään, rakkaat papiksi vihittävät. Kun kastatte, toimitatte ehtoollista ja kuulutatte Kristuksen evankeliumia, tuotte ihmiset sovintoon Jumalan kanssa. Ja kun ihminen on tullut sovintoon Jumalan kanssa, eikö hän myös tahdo elää sovinnossa toisten ihmisten kanssa ja sovinnossa koko Jumalan luomakunnan kanssa!

Tänään, helluntaina, te vihittävät saatte Pyhän Hengen lahjan, jotta saisitte karisman, siis armolahjan, tuoda ihmisiä sovintoon Jumalan kanssa. ”Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi (1. Tim. 4:14).” Raamattu siis kehottaa: käyttäkää rohkeasti tätä armolahjaa ihmisten palvelemiseksi. Älkää säästelkö sitä, älkää ujostelko siinä tippaakaan. Antakaa Jumalan Hengen synnyttää uskoa, rakkautta, iloa ja luottamusta aina siellä, missä palvelette.

Herra olkoon teidän kanssanne.