Piispan vetoomus kehitysyhteistyön määrärahojen puolesta

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen palasi 2.9. kymmenen päivää kestäneeltä Tansanian matkalta.

Matkalla tutustuttiin muun muassa Suomen ulkoministeriön ja Suomen Lähetysseuran tukemiin projekteihin.

Ulkoministeriön tuella muun muassa pidetään yllä vammaisten koulua Lushotossa ja rakennetaan sairaalaa Kilindiin.

Vammaisten koulu on ensimmäinen koko Tansaniassa.

Piispan mukaan hallituksen kaavailemat leikkaukset osuvat kipeimmin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja naisiin.

”Mikäli hallitus toteuttaa leikkaukset, esimerkiksi Suomen Lähetysseura joutuu keskeyttämään sairaalan rakentamisen Kilindissä

tai lakkauttamaan vammaisille tarkoitetun koulun Lushotossa. Tällainen valintatilanne on täysin kohtuuton.

Molemmissa tapauksissa leikkaukset osuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja naisiin.

Samanlaisiin kohtuuttomiin valintatilanteeseen joutuvat nyt monet suomalaiset lähetys- ja kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt eri maissa.”

”Hallituksen kaavailemat leikkaukset ovat moraalisesti ongelmallisia. Ne myös luovat painetta pakolaisuuteen.

On ristiriitaista sanoa, että ihmisiä pitää auttaa heidän lähtömaassaan ja samalla karsia rajusti tämän paikan päällä tapahtuvan auttamisen edellytyksiä.

Suomalaiset ovat osanneet toteuttaa kehitysyhteistyötä ammattitaitoisesti, myös Tansaniassa.”

”Tunsin iloa tavatessani sokeita, kehitysvammaisia ja albiinoja koululaisia, joista moni on löydetty täysin epäinhimillisistä oloista pimeistä kanaloista tai perähuoneista.

Tunsin ylpeyttä siitä, että me suomalaiset tuemme näitä kouluja. Samalla tuntui riipaisevalta ajatella, että heidän koulunsa ja tulevaisuutensa on nyt vaakalaudalla.”

”Vetoan valtioneuvostoon, että se vielä harkitsisi kehitysyhteistyöhön kohdistettujen määrärahojen leikkauksia.

Mikäli leikkauksiin päädytään, vähintä on, että ne toteutetaan hallitusti niin, että heikoimmassa asemassa olevien asemaa ei entisestään pahenneta.”

”Vetoan myös seurakuntiin, että ne eivät leikkaisi lähetystyöhön kohdistettuja määrärahoja, vaan pikemminkin vahvistaisivat tukea lähetysjärjestöille.”