Piispa Jari Jolkkosen puhe Rääkkylän kirkkoherran virkaan asettamisessa 24.8.2014

Rakkaat kristityt Rääkkylän kirkossa, hyvä kirkkoherra Markus

Tänään meillä on moni syitä yhteiseen juhlaan ja iloon. Tässä juhlamessussa Rääkkylän uusi kirkkoherra Markus Kontiainen asetetaan virkaansa. Se tapahtuu apostoliseen perinteen mukaisesti rukouksin ja kättenpäällepanemisin.

Yhteisen työtoveruuden ja vähän tuomiokapitulin haastattelujenkin nojalla tiedän, että te saatte Markuksesta hyvän johtajan ja sielunpaimenen. Hän on kansankirkon pappi, sitoutunut kirkkomme uskoon ja elämään. Hän on myös keskikarjalalaisten pappi – olet palvelut ihmisiä naapurissa Tohmajärvellä ja Värtsilässä monissa tehtävissä: toimittajana ja luottamustehtävissä kunnan ja seurakunnan luottamuselimissä. Hän on pappi, joka ymmärtää myös elämän haavoittamia ihmisiä ja jota siksi on helppo lähestyä. Tämä kaikki antaa erinomaiset lähtökohdat Sinulle kaikkien rääkkyläläisten sielunpaimenena.

Tässä messussa on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä varten Rääkkylän seurakunta on olemassa ja mitä varten sillä pitää olla kirkkoherra.

Seurakunta ei ole luostari, joka vetäytyy maailmasta voidakseen keskittyä rukoukseen. Mutta se ei ole myöskään pelkkä avustusjärjestö, joka huolehtisi vain ihmisten aineellisesta ja ajallisesta hyvästä. Mikä se sitten on?

Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö. Se on saanut alkunsa siitä, että niin paljon hyvää on tapahtunut: Jumalan on luonut meidät ihmiset, hän on etsinyt meitä langenneita ja lähettänyt Poikansa keskellemme. Kristuksen tähden hän armahtaa meitä syntisiä ja lahjoittaa uskon ja rohkeuden, jotta voisimme elää hänen yhteydessään. Tämä hyvyys ei ole kenenkään yksityisomaisuutta. Siksi seurakunta on myös rakkauden yhteisö, jonka tehtävä on panna hyvä kiertämään, siis rakastaa ja palvella kaikkia ihmisiä, varsinkin vähäosaisia ja niitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia.

Usko ja rakkaus tulevat esille myös niissä monissa tehtävissä, jotka kirkkolaki määrää jokaisen seurakunnan, myös Rääkkylän seurakunnan tehtäväksi: ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.”

Rääkkylän seurakunta on siis itseään suuremmalla asialla. Se hoitaa Kristuksen kirkon tehtävää tällä paikalla. Se toimii Jumalan suuna, käsinä ja jalkoina rääkkyläläisten keskellä, jotta kaikki täällä asuvat voisivat päästä Jumalan pelastavaan yhteyteen ja elää siinä toisia palvellen ja toisista huolta pitäen.

Tätä tehtävää teidän tulee hoitaa yhteistyössä ja rakentavassa hengessä, ei riidellen eikä omaa etua etsien. ”Olkaa keskenänne yksimielisiä,” kehotetaan Raamatussa teitä ja meitä kaikkia. Samassa kohdassa kehotetaan myös nöyryyteen ja myötätuntoon: ”Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.” Rääkkylän seurakunnasta on myös huolehdittava yhdessä. Seurakunnan tehtävä ei koske vain työntekijöitä, vaan myös luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja lopulta kaikkia seurakuntalaisia. Vastuut ovat erilaisia, mutta tehtävä yhteinen: rakentaa seurakuntaa ja edistää sen tehtävää. Silloin kukaan ei jää yksin.

Entä kirkkoherra? Mikä on, hyvä Markus, sinun tehtäväsi tässä kokonaisuudessa?

Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti ja että pyhät sakramentit hoidetaan oikein. Hän vastaa myös siitä, että seurakunnassa huolehditaan vähäosaisista, kannetaan lähetysvastuuta, lohdutetaan ihmisiä ja huolehditaan kristillisestä kasvatuksesta kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Samalla kirkkoherra toimii työntekijöiden esimiehenä, johtaa puhetta neuvostossa ja valvoo, että seurakunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lakien mukaisesti.

Kuten huomaat, hyvä Markus, johtajan tehtävä käy oikeastaan yksiin seurakunnan tehtävän kanssa. Kirkkoherran tehtävä nousee koko seurakunnan tehtävästä. Se muistuttaa siitä, että johtajana olet seurakunnan palvelija. Palvelusta muistuttaa osuvasti Jeesuksen sana: ”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija.” Kirkkoherra on myös koko lauman paimen, sekä uskoa rohkeasti tunnustavien että sitä arasti tunnustelevien paimen. Siitä muistuttaa Raamatun kehotus: ”Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut.” Sinut asetetaan koko lauman, siis nuorten ja vanhojen, naisten ja miesten, körttiläisten ja viidesläisten, siis kaikkien seurakuntalaisten paimeneksi. Niinpä kirkkoherran tärkein ominaisuus on, että hän rakastaa laumaansa. Että hän rakastaa laumaansa.

Voit ehkä tuntea joskus, hyvä Markus, olosi yksinäiseksi. Toivon sinun muistavan, että et ole tehtävässäsi yksin. Sinulla on ympärilläsi osaavia työntekijöitä. Työtovereina on myös joukko sitoutuneita luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Sinun tukenasi ovat myös piispa ja tuomiokapituli. Muista, että sinullakin on oikeus lepoon ja virkistykseen yhdessä rakkaan vaimosi Eija-Inkerin ja koko perheväkesi kanssa.

Sinua kantavat myös elävän Jumalan kädet. Hän on antanut sinulle elämän ja lunastanut Kristuksessa. Hän on sinut kutsunut pappisvirkaan, hän vaikuttaa työsi kautta. Hän on kutsunut sinut myös kirkkoherraksi. Ja tänään hän siunaa sinua hyvyydellään ja armollaan. Herra olkoon sinun kanssasi.

Virkaan asetettavan esittely

Tänään Markus Kontiainen asetetaan tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan hänelle annettavan valtakirjan.