Saarna Merimieskirkon kesäpäivien jumalanpalveluksessa 11.8.2019

9. sunnuntai helluntaista, Totuus ja harha

Evankeliumi: Matt. 7: 15-23

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’

 

Sisaret ja veljet Kristuksessa,

Tervehdin sydämellisesti teitä kaikkia, niin seurakuntalaisia kuin Merimieskirkon kesäpäivien vieraita, jotka olette kokoontuneet yhteiseen jumalanpalvelukseen Kajaanin kirkkoon. Moni teistä on ehkä huomannut, että eräs iltapäivälehti on julistanut verkkoäänestyksen Suomen kauneimmasta rakennuksesta, ja ehdokkaana on myös Kajaanin kirkko, aivan ansaitusti. Uskon, että tämän messun jälkeen Kajaanin kirkko saa täältä paljon lisä-ääniä.

Rakkaat sanankuulijat, päivän Raamatun lukukappaleissa puhutaan totuudesta ja harhasta. Niissä varoitetaan seuraamasta vääriä profeettoja ja kehotetaan kuulemaan oikeaa oppia ja oikeita paimenia. Joku voi kriittisesti kysyä, tarvitaanko tällaista varoittelua enää nykyään. Sanaa ”profeetta” käytetään nykyisin aika harvoin. Totta, mutta kaikkina aikoina, myös nykyisin, on auktoriteetteja ja arvovaikuttajia, jotka sanovat kertovansa totuuden Jumalasta, elämästä, tulevaisuudesta, oikeasta ja väärästä ja niin edelleen. Esimerkiksi ilmastotutkijoista on tullut eräänlaisia nykyajan profeettoja, joita kuunnellaan herkällä korvalla. He joutuvat kertomaan epämiellyttäviä totuuksia ja sen takia heitä myös arvostellaan.

Joku voisi myös sanoa, ettei nykyaikana tarvita enää puhetta oikeasta tai väärästä opista. On totta, että usein totuutta ja harhaa ei ole helppo erottaa. Olisi houkuttelevaa ajatella, että totuus on kokonaan saavuttamaton. ”Jokainen tulkoon omalla uskollaan autuaaksi”. Mutta tällainen kaiken suhteellistava relativismi tuntuu älyllisesti laiskalta, liian helpolta ratkaisulta.

Sitä paitsi myös meidän maailmamme on täynnä poliittisia ideologioita, jotka taistelevat ihmisten sydämistä ja joiden välillä on aitoja eroja. Eivät ne kaikki voi olla yhtä oikeita. Myös meidän aikanamme monet opit ja opettajat vetoavat Jumalaan. Eivät ne kaikki voi olla yhtä oikeita. Eivät ne kaikki tuota hyvää hedelmää. Amerikkalainen David Koresh kertoi olevansa uusi Kristus, mutta johdatti lahkonsa joukkotuhoon, kun liittovaltion poliisi tuli kuulustelemaan jäseniä. Äärijärjestö ISIS vetoaa mielellään Jumalan nimeen, mutta synnyttää vain pahoja hedelmiä.

Karkeita esimerkkejä on helppo löytää. Usein vahingolliset ismit ja ideologiat, niin poliittiset kuin uskonnollisetkin, tulevat kuitenkin luoksemme valkoisissa vaatteissa, sellaisissa, jotka näyttävät miellyttäviltä ja kuulostavat viattomilta. Niille on usein tyypillistä, että yksi aito hyve tai arvokas asia korotetaan ainoaksi arvoksi tavalla, joka syrjäyttää kaikki muut arvot. Kokonaisuus hajoaa.

Mistä voin löytää elävän Jumalan? Mistä tunnistan puhtaan opin? Mistä tunnistan oikean opettajan äänen?

Vaikka tässä emme voi vastata näihin tärkeisiin kysymyksiin tyhjentävästi, päivän Jumalan sanan kohdat antavat muutamia tärkeitä langanpäitä. Arvelen, että ne voivat toimia tienviittoina meille kaikille, ja myös erityisesti teille, Sanna ja Salla, jotka tänään siunataan kirkkomme erityistehtäviin Merimieskirkon palvelukseen.

Ensiksi Raamatun lukukappaleet kehottavat meitä kriittisyyteen: Ole kriittinen, älä usko kaikkea, mitä sinulle kerrotaan totuutena Jumalasta tai maailmasta. Herkkäuskoisuus on epäuskon serkku. ”Älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta”, päivän epistola kehottaa (1. Joh. 4:1).

Kriittisyys koskee myös itseä: älä kuvittele, että vain sinulla on suora pääsy ja yksinoikeus Jumalan totuuteen. Totuuden etsiminen maailmasta ja ihmisestä on vaivalloista, Jumalan totuuden etsiminen ehkä vieläkin vaikeampaa. Siksi evankeliumi kehottaa myös nöyryyteen: älä lankea itseriittoisuuteen, vaan etsi Jumalan kasvoja ja hänen totuuttaan yhdessä toisten kristittyjen kanssa, siis seurakunnassa ja kirkon yhteydessä. Hyväksy myös se mahdollisuus, että Jumala on suurempi, hänen tiensä ja tahtonsa eivät aina vastaa sinun toiveitasi tai käsityksiäsi hänestä. Suolan tavoin Jeesuksen sanoma voi myös kirvellä ja puhdistaa, siis haastaa käsityksesi Jumalasta ja hänen tahdostaan.

Päivän lukukappaleet varoittavat vääristä opeista ja opettajista, mutta sisältyykö niihin mitään positiivista sanottavaa siitä, mistä voin tunnistaa oikean paimenen ja löytää elävän Jumalan kasvot?

Jeesuksen opetuksissa ja apostolien kirjoituksissa tulee esille ainakin kolme arviointiperustetta totuuden hengelle.

Oikea opettaja tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi syntyneeksi Jumalan Pojaksi, siis tunnustautuu joulun ihmeeseen. Niinhän päivän epistolassa kirjoitetaan: ”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta.” Se merkitsee sen tunnustamista, että Kristuksen sanoissa ja teoissa heijastuu elävän Jumalan rakkaus. Jeesus Kristus, tosi ihminen ja tosi Jumala, on astunut alas taivaasta minun vuokseni, kuollut minun puolestani, sovittanut minut Isän kanssa. Kuolemallaan hän on voittanut kuoleman ja avannut taivaan minulle ja kaikille uskoville. Älä anna minkään erottaa sinua tästä ilosanomasta.

Päivän evankeliumissa Jeesus antaa toisen merkin oikeasta hengestä, nimittäin seuraukset. Hän sanoo: ”Hedelmistä te heidät tunnette. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä.” Toisin sanoen, oikea opettaja pyrkii itse elämään hyveellisesti. Oikea oppi synnyttää hyveitä, hyviä asioita, siis Paavalin mainitsemia Hengen hedelmiä sekä henkilökohtaisessa elämässä että yhteisessä elämässä: ”rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää” (Gal. 5:22). Vastaavasti väärää oppia ja vääriä opettajia on usein siellä, missä syntyy epäluuloa, vihaa, kateutta, katkeruutta, juonittelua ja jatkuvaa riitelyä.

Kolmanneksi totuuden hengen tunnistaa siitä, että se synnyttää kirkossa keskinäistä yhteyttä, rakkautta ja ykseyttä. Uusi testamentti on täynnä vetoomuksia elää yhteydessä, yksimielisyydessä ja keskinäisessä rakkaudessa, moniarvoisuudesta se ei puhu mitään. Itse asiassa päivän epistola jatkuu puhumalla rakkaudesta: ”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa. Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.” Kun tällainen rakkaus vallitsee seurakunnassa ja kaikessa yhteisessä elämässä, silloin myös ajoittaisten erimielisyyksien keskellä selvitään.

Tältä pohjalta voit jo arvioida kriittisesti monia ismejä ja aatevirtauksia, joihin törmäät niin historian oppikirjoissa kuin oman aikamme uutisissa.

Historia osoittaa, että vääriä profeettoja ovat esimerkiksi luokkavihaa ja vallankumousta julistavat, sillä viha ja väkivalta eivät synnytä hyviä hedelmiä. Samasta syystä vääriä profeettoja ovat muukalaisvihaa ja yhden rodun ylemmyyttä julistavat, sillä sekin on johtanut väkivaltaan. Reaalisosialismi ja kansallissosialismi eivät jättäneet jälkeensä hyviä hedelmiä ja kukoistavaa puutarhaa, vaan suuronnettomuusalueen.

Väärää oppia on tiedevastaisuus, johon valitettavasti jotkut kristityt varsinkin Yhdysvalloissa ovat langenneet, sillä se sivuuttaa, että myös järki on Jumalan lahja ja kristillinen kirkko on aina tukenut koulutusta ja tieteellistä tutkimusta. Väärää oppia on toisaalta myös toinen ääripää, tiedeuskovaisuus, joka virheellisesti kuvittelee, että tiede kykenisi vastaamaan kaikkiin ihmiselämän kysymyksiin.

Väärää oppia on ilmastonmuutoksen totaalinen kieltäminen, sillä se ummistaa silmät todellisuudelta. Väärää oppia on toisaalta myös ilmastoahdistuksen lietsominen, sillä se lamaannuttaa ja vie tulevaisuuden ja toivon, joka meillä on Jumalassa.

Nämä ovat poliittisia ajattelumuotoja, ja moniarvoisessa yhteiskunnassa niidenkin kanssa selvitään, kunhan mikään ei saa monopolia ja ylivaltaa.

Tärkeintä on, että et anna väärien hengellisten oppien johtaa itseäsi harhaan, vaan huolehdit siitä, että sinulla on esteetön pääsy elävän Jumalan kasvojen eteen.

Jumalan Hengen tunnistat sieltä, missä tunnustetaan 1) Jeesus Kristus elävän Jumalan Pojaksi, 2) missä syntyy Hengen hedelmiä, kuten iloa, rakkautta ja rauhaa ja 3) missä seurakunta elää keskinäisessä yksimielisyydessä ja kantaa jäseniään iloissa ja suruissa. Toivon, että jokainen teistä voisi olla rakentamassa tällaista seurakuntaa. Rukoilen, että tämä Jumalan Henki saisi vallita jatkossakin Merimieskirkon arvokkaassa työssä. Toivon ja rukoilen, että myös teidän työssänne, Salla ja Sanna, heijastuu tämä ilo, rakkaus ja rauha, jonka Jumala itse synnyttää. Herra olkoon teidän kanssanne.