Hamasin terrori-hyökkäyksestä 7.10.2023 käynnistynyt sota vaikeuttaa raskaasti siviilien ja myös palestiinalaiskristittyjen elämää Länsirannalla ja Gazassa. Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilainen kirkon (ELCJHL) työntekijöillä ja jäsenillä ei ole väkivaltaisuuksiin mitään osuutta. Kirkko on puhunut kärsivällisesti rauhan puolesta ja tuominnut johdonmukaisesti kaikki siviileihin kohdistuneen väkivallan teot, tulivatpa ne palestiinalaisten tai israelilaisten taholta.

Silti kirkon jäsenet kärsivät vakavasti yhdessä muiden palestiinalaisten kanssa sodan aiheuttamasta kärjistyneestä turvallisuustilanteesta. Tiukentuneiden liikkumisrajoitusten takia suur-Betlehemin ja Ramallan alueella Länsirannalla asuvat eivät pääse työpaikkoihinsa. He menettävät tulonsa ja työnsä. Oliiviviljelmiltä elantonsa saavat eivät pääse korjaamaan satoa. Menetettyjen tulojen ja työpaikkojen takia monilla ei ole enää varaa maksaa vuokria eikä lasten koulumaksuja. Rahaa on yhä vähemmän myös ruoan ja lääkkeiden hankkimiseen. Toivottomuus valtaa mielet. Viestit sisarkirkoltamme ovat poikkeuksellisen huolestuttavia.

Kuopion hiippakunta on yhdessä Suomen Lähetysseuran (FELM) kanssa perustanut diakoniakeräyksen Gazan sodasta kärsivien hädän lievittämiseksi Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCJHL) diakoniatyön kautta. Diakoniakeräyksen turvin Lähi-Idän ainoa evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa perheille muun muassa ruoka-apua ja tukea vuokriin, sähkölaskuihin, koulumaksuihin ja sairaanhoitokuluihin. Kirkko auttaa Länsirannalle jumiin jääneitä gazalaisia työntekijöitä, jotka eivät nyt pääse palaamaan koteihinsa. Näille työntekijöille diakoniaosasto toimittaa hätäapupaketit, jotka sisältävät ruokaa, hygieniatarvikkeita, peittoja ja vaatteita. Osa tuesta käytetään kirkon ylläpitämien luterilaisten koulujen työntekijöiden ja oppilaiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Kuopion hiippakunnan keräys on osa Suomen Lähetysseuran käynnistämää diakoniakeräystä (keräyslupa RA/2020/1538) ELCJHL:n diakonian työn tukemiseksi. Kerätyt varat käytetään Suomen Lähetysseuran avustuspäätöksen mukaisesti.

Vetoan kaikkiin hyvän tahdon ihmisiin, että he osallistuisivat keräykseen kumppanuuskirkkomme diakonian ja hätäavun tukemiseksi FELM:in kautta sopivin keinoin. Keräykseen voi osallistua järjestämällä tukitapahtumia, esimerkiksi konsertteja, myyjäisiä tai kahvi- tai ruokatilaisuuksia tai keräämällä kolehdin Lähetysseuran ja sisarkirkkomme kautta sodan keskellä elävien lähimmäistemme auttamiseksi.

Aiemmin päätettyä Kauneimmat Joululaulut -tapahtumien keräyskohdetta ei kuitenkaan voi vaihtaa. Niiden kolehtituotto on tilitettävä kyseiselle keräykselle.

Diakoniakeräykseen osallistuvat käyttävät tilityksessä seuraavia maksutietoja:

Keräys Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon diakoniatyölle

Saaja: Suomen Lähetysseura

Tilinumero: FI25 8000 1600 0607 10

Viite: 1096407019610550

 

Keräyksen Mobilepay-numero on 76664.

Keräyslupa RA/2020/1538 (voimassa toistaiseksi) on oltava esillä aina, kun seurakuntalaisille keräyksestä kerrotaan. Tämä tulee ottaa huomioon myös suoratoistetuissa tilaisuuksissa.

”Rauhan Herra, suo rauhaa, rauhaa me kaipaamme niin” (Virsi 918)

 

Jari Jolkkonen

Kuopion hiippakunnan piispa

Lisätietoja antavat: