Lehdistötiedote: Piispa Jari Jolkkosen lausunto 17.5.2022 NATO-hakuprosessia koskevista menettelytavoista

Eduskunta on äänin 188-8 päättänyt kannattaa Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. Kirkko ei ole ottanut kantaa jäsenyyteen, eikä sen pidäkään. Mielestäni on kuitenkin paikallaan antaa valtionjohdolle tunnustusta hakuprosessia koskevista menettelytavoista.

Valtionjohto on hoitanut hakuprosessia demokratiaa vahvistavalla tavalla. Tasavallan Presidentti, pääministeri ja maan hallitus ovat antaneet tilaa avoimelle keskustelulle. Suuri arvo oli silläkin, että kovasta paineesta huolimatta ne pidättyivät alkuvaiheessa ilmaisemasta lukkoon löytyjä kantoja.

Eduskunnassa hallitus- ja oppositiopuolueet ovat toimineet yhdessä yli puoluerajojen. Avoimelle keskustelulle, myös vastakkaisille argumenteille, on annettu tilaa. Ulkovaltojen mahdollisista vaikuttamiskeinoista on kerrottu kansalaisille etukäteen.

Tällaiset valtionjohdon menettelytavat vahvistavat demokratiaa ja kansalaisten luottamusta valtiovaltaan. Toivoa sopii, että se vahvistaisi myös kansalaisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja vähentäisi vastakohtien kärjistämiselle perustuvaa epäluottamuksen hermeneutiikkaa.

Pienestä koostaan huolimatta Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta. Ennen talvisodan syttymistä Suomen rauhanneuvotteluja johtanut J.K. Paasikivi pyrki torjumaan Neuvostoliiton painostuksen kertomalla Stalinille, että Suomi on rauhantahtoinen maa ja tahtoo pysyä erossa suurvaltojen, tuolloisen Saksan ja Neuvostoliiton, välisestä valtataistelusta. Mannerheimin muistelmien mukaan Stalin vastasi Paasikivelle: ”Ymmärrän. Mutta sitä ei Suomelle sallita.” Tällaisessa traagisessa vallankäytön maailmassa Suomella on oikeus huolehtia puolustuksestaan.

Suomi on ollut rauhantahtoinen maa ja sellaisena sen tulee pysyä. Suomen tulee jatkossakin edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Erityisen kiireellistä on toimia ydinaseiden karsimisen puolesta.

Näin toimiessamme toteutamme apostoli Paavalin ohjetta: ”Jos mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.”

 

Jari Jolkkonen

Kuopion hiippakunnan piispa