Korona-ohje Kuopion hiippakunnan seurakunnille 1.12.2020

Pandemiatilanteen takia Itä-Suomen aluehallintovirasto (IS-AVI) ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PS-AVI) ovat antaneet 1.12.2020 uusia määräyksiä. Ne poikkeavat jonkin verran toisistaan. Kainuussa sallitaan alle 10 hengen tilaisuudet ajalla 2.-18.12.2020, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sallitaan alle 50 hengen tilaisuudet ajalla 2.12.2020-1.1.2021. Tällä erolla on vaikutuksia myös seurakuntien toimintaan. Sen johdosta annan ohjeen erikseen 1) IS-AVI:n alueella toimiville Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seurakunnille sekä 2) PS-AVI:n alueella toimiville Kainuun seurakunnille.

 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seurakunnille

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 1.12.2020 määräyksen, jolla sallitaan vain alle 50 hengen yleisötilaisuudet. Määräyksen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 50 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 2.12.2020 – 1.1.2021, siis loppuvuoden.

Tämä määräys ei koske Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan alueita ajalla 2 – 6.12.2020, vaan niiden alueella noudatetaan kyseisenä aikana aluehallintoviraston 27.11.2020 antamaa määräystä 20 hengen osallistujamäärästä.

Kokoontumislakia ei sovelleta julkisyhteisöjen järjestämiin virallisiin tilaisuuksiin eikä uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluviin tilaisuuksiin, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa (Kokoontumislaki 1 luku 2 § 4 mom.).

Tästä huolimatta on tärkeää, että Kuopion hiippakuntien seurakuntien toiminnassa toimitaan AVI:n määräyksiä ja suositusten mukaisesti ajalla 2.12.2020-1.1.2021.

Tämän johdosta pidän tarkoituksenmukaisena muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 1. Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta on suositeltavaa keskeyttää ja pitää tauolla 1.1.2021 saakka.
 2. Seurakuntien lakisääteiset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset tulee toteuttaa kaikissa tilanteissa. Niihin voi kuitenkin osallistua korkeintaan 50 henkilöä. Luku sisältää myös toimituksessa palvelevat. Niissä otetaan huomioon OKM:n ja THL:n antamat turvaohjeet. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista.
 3. Jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona, jotta seurakuntalaiset voivat osallistua niihin etäyhteyksin. Seurakunta huolehtii asian tehokkaasta tiedottamisesta.
 4. Kirkollisiin toimituksiin otetaan korkeintaan 50 henkilöä. Hautajaiset pyritään toimittamaan kaikissa tilanteissa. Muiden kirkollisten toimitusten osalta voidaan sopia myös toimitusten siirtämisestä yli vuoden vaihteen. Toimituksissa tulee välttää pieniä tiloja (esimerkiksi kotikasteet) ja suosia väljiä tiloja (esimerkiksi kirkkotila) ja pientä osallistujajoukkoa.
 5. Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien ja kuntien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti.
 6. Joensuun seurakunnissa sekä Lieksan ja Kontiolahden seurakunnissa jumalanpalveluksiin ja toimituksiin voi osallistua korkeintaan 20 henkilöä ajalla 2-6.12.2020.

 

Kainuun alueen seurakunnille

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 2.12. – 18.12.2020.

Sen johdosta pidän tarkoituksenmukaisena muun muassa seuraavia toimenpiteitä ajalla 2.12.-18.12.2020:

 1. Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta on suositeltavaa keskeyttää ja pitää tauolla koko loppuvuoden ajan.
 2. Seurakuntien lakisääteiset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset tulee toteuttaa kaikissa tilanteissa. Niihin voi kuitenkin osallistua korkeintaan 10 henkilöä. Luku sisältää myös toimituksessa palvelevat. Niissä otetaan huomioon OKM:n ja THL:n antamat turvaohjeet.
 3. Jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona, jotta seurakuntalaiset voivat osallistua niihin etäyhteyksin. Seurakunta huolehtii asian tehokkaasta tiedottamisesta.
 4. Kirkollisiin toimituksiin otetaan korkeintaan 10 henkilöä. Hautajaiset pyritään toimittamaan kaikissa tilanteissa ja pastoraalisista syistä niihin voi osallistua tarpeen vaatiessa myös yli 10 henkilöä.
 5. Muiden kirkollisten toimitusten osalta voidaan sopia myös toimitusten siirtämisestä yli vuoden vaihteen. Toimituksissa tulee välttää pieniä tiloja (esimerkiksi kotikasteet) ja suosia väljiä tiloja (esimerkiksi kirkkotila) ja pientä osallistujajoukkoa.
 6. Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien ja kuntien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Kaikille hiippakunnan seurakunnille yhteisesti

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kirkkoneuvostojen ja kirkkovaltuustojen kokoukset voi ja tulee pitää. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kokous voidaan pitää myös kirkkotilassa. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä kohtaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Muistutan edelleen THL:n ”viidestä valtista”, jolla suojaamme itseämme ja läheisiämme:

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.

 

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Kirkkoherra (yhtymässä hallintojohtaja) vastaa tämän ohjeen saattamisesta tiedoksi työntekijöille.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä hiippakunnan korona-yhteyshenkilöön, hiippakuntadekaani Sakari Häkkiseen tai piispaan.

Valmistautuminen jouluun

Rajoitustoimet osuvat adventin ja joulun aikaan, jolloin ihmiset valmistautuvat joulun viettoon. Kevään aikana seurakunnat ovat oppineet erinomaisella tavalla käyttämään hyväksi erilaisia etäyhteyksiä ihmisten tavoittamiseksi.

Haluan edelleen rohkaista kaikkia teitä toimimaan luovasti ja etsimään keinoja, jolla seurakunta voi tukea ihmisten valmistautumista ja osallistumista Kristuksen syntymäjuhlaan.

Kaikesta huolimatta joulua ei ole peruttu. Kristus tulee luoksemme myös tänä jouluna. Antakoon hän teille voimaa, iloa ja rohkeutta hänen palveluksessaan.

 

Kuopiossa 1.12.2020

 

Jari Jolkkonen