Hyväksyn piispainkokouksen päätöksen. Esityksen perusteluiden osalta haluan kuitenkin tuoda esille seuraavat näkökohdat.

Kristillinen traditio on aina pitänyt avioliittoa Jumalan asettamana, ja naisen ja miehen välisenä. Tämä käsitys sopii yhteen länsimaisen perusoikeusjärjestelmän kanssa. Tähän käsitykseen ei ole helppo yhdistää niin sanottua sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä. Esittäessään rinnasteisiksi kahta toisistaan poikkeavaa käsitystä päätösesitys pyrkii ottamaan huomioon kirkon sisäistä todellisuutta, mutta on myös ”teologisesti jännitteinen”, kuten sen perusteluosiossakin todetaan.

Toisaalta tunnistan päätösesityksessä useita myönteisiä tavoitteita: sillä pyritään vahvistamaan kirkon ykseyttä, tukemaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kirkon jäseniä ja myös turvaamaan kirkon perinteinen avioliittokäsitys ja sen kannalla olevien toimintavapaus. Pidän näitä tavoitteita arvokkaina. Siksi voin omasta puolestani kannattaa esitystä.

 

Jari Jolkkonen

PDF-muotoisen lausuman voit ladata tästä linkistä.