Piispan kirje Kuopion hiippakunnan seurakunnille 13.3.2020

Kuopion hiippakunnan seurakunnille ja kirkkoherroille

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen liittyviä ohjeita Kuopion hiippakunnassa

Kuopion hiippakunnan seurakunnissa on varauduttu monin tavoin koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen. Tärkeimmät henkilökohtaiset varotoimet ovat yleisessä tiedossa: pestään käsiä, vältetään kättelyä, huolehditaan aivastamis- ja yskimishygieniasta ja sairastetaan kotona.

Tuomiokapituli keskusteli istunnossaan torstaina 12.3.2020 tilanteen seurauksista seurakuntien työhön. Myöhemmin samana päivänä Valtioneuvosto antoi koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen liittyviä valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia.

Valtioneuvoston suositukset ja terveysviranomaisten antamat ohjeet ovat ensisijaisia. Niitä tulee seurata ja niiden mukaan toimia kaikissa tilanteissa. Valtioneuvoston 12.3. antama ohje löytyy täältä.

Kirkkohallitus on käsitellyt asiaa yleiskirjeessään 9/2020 sekä 12.3 antamassaan asiakirjassa ”Koronavirus: kirkon varautuminen”. Kirkkohallituksen ohjeet löytyvät täältä.

Edellä olevien ohjeiden lisäksi kehotan Kuopion hiippakunnan seurakuntia ottamaan toiminnassaan huomioon seuraavat näkökohdat:

 1. Seurakuntien tulee varautua hoitamaan jumalanpalvelukset, kirkon pyhät toimitukset ja muut lakisääteiset tehtävät kaikissa olosuhteissa. Paikallista harkintaa tulee käyttää ei-välttämättömien seurakunnan kokoontumisten järjestämisessä.
 2. Jumalanpalvelukset järjestetään jatkossakin, mutta niissä tulee minimoida mahdolliset tartuntariskit. Ehtoollisen vietossa noudatetaan erityistä hygieniaa kirkkohallituksen ohjeiden pohjalta.
 3. Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Riskiarvion pohjalta voidaan harkita esimerkiksi toimitusten siirtämistä, vierasmäärän rajoittamista yhdessä omaisten kanssa tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
 4. Valtioneuvosto on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota riskiryhmien, kuten vanhusten ja sairaiden suojelemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laitoshartauksista on pääsääntöisesti syytä väliaikaisesti luopua. Kuitenkin on tärkeää säilyttää valmius ja mahdollisuus yksityisehtoollisiin. Sopivin tavoin on huolehdittava siitä, että vanhukset ja sairaat eivät koe jäävänsä yksin.
 5. Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet peruutetaan. Muiden seurakunta- ja harrastetilaisuuksien perumisessa käytetään paikallista harkintaa.
 6. Koronavirukseen liittyvät päätökset ja niistä viestiminen ovat kriisiviestintää, josta vastaa seurakunnassa kirkkoherra.
 7. Etätyötä tulee suosia, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Työntekijän on sovittava asiasta seurakunnassa esimiesten kanssa.
 8. Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua.
 9. Muista kuin välttämättömistä työyhteisön sisäisistä kokouksista on syytä väliaikaisesti luopua. Työyhteisön yhteydenpidossa hyödynnetään mahdollisimman paljon etäkokouksia ja sähköisiä työvälineitä.
 10. Työntekijöiden tulee varautua siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit suunnataan seurakunnan esimiesten ohjeiden mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.
 11. ”Seurakunnan tulee varautua henkisen huollon tarjoamiseen kriisitilanteissa. Tuomiokapituli johtaa ja valvoo hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien varautumista.” (KL 25:15 a §) Kuopion tuomiokapitulissa seurakuntien yhteyshenkilönä koronavirusasioissa toimii hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen (sakari.hakkinen@evl.fi; 0447050607).

 

Alustavan arvion mukaan häiriötilanne tulee kestämään noin kaksi kuukautta. Seurakuntien rippikoulujen suunnittelussa on syytä varautua siihenkin mahdollisuuteen, että koronaepidemian huippu saavutetaan kesäkuussa.

Koronavirus on syytä ottaa vakavasti kaikessa seurakunnan toiminnan suunnittelussa. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa seurakunnan sulkemista ja ihmisten jättämistä yksin. Ensimmäiset kristityt opittiin tuntemaan myötätunnosta ja uhrautuvasta rakkaudesta kaikkia sairaita ja kärsiviä kohtaan. Kansakunnan kriisivaiheissa olemme kirkkona halunneet seisoa ahtaalla olevan ihmisen rinnalla. Koronavirus kuormittaa henkisesti monin tavoin karanteenissa tai sairaana olevia, mutta myös lapsia ja vanhuksia, jotka seuraavat huolestuneina epidemian kehittymistä.

Siksi seurakunnissa on hyvä tukea ja rohkaista ihmisiä kaikilla sopivilla tavoilla – myös uusilla ja luovilla – katsomaan luottavaisesti tulevaisuuteen. ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen” (2. Tim. 1: 7).

Talvisodan päättymisen muistopäivänä Kuopiossa 13.3.2020

 

Jari Jolkkonen