Piispa Jari Jolkkosen tiedote hiippakuntarajauudistuksesta kirkolliskokouksen täysistunnossa 9.5.2019

Kuopion hiippakunnan rajat muuttuvat vuoden 2020 alussa   

Kuopion hiippakunnan seurakunnille

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on täysistunnossaan 9.5.2019 päättänyt muuttaa hiippakuntarajoja vastaamaan maakuntarajoja. Ratkaisevassa äänestyksessä muutos hyväksyttiin äänin 77-30, tyhjiä ääniä oli 1. Päätös perustui kirkolliskokouksen toukokuussa 2017 tekemään linjaukseen. Kirkolliskokous hyväksyi tuolloin tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017 yhteydessä yhteensä 17 toimenpide-esitystä, joilla pyritään uudistamaan kirkon toimintaa ja hallintoa.

Hiippakuntarajojen tarkastuksella pyritään selkeyttämään viranomaisten välistä yhteistyötä ja varmistamaan seurakuntien ja kuntien yhteistyön edellytyksiä. Lisäksi tavoitteena ovat luontevat yhteydet kolmannen sektorin toimijoihin ja maakunnallisiin viestimiin.

Muutos koskee myös Kuopion hiippakuntaa. Vuoden 2020 alusta Kuopion hiippakuntaan kuuluvat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvat seurakunnat, myös Heinävesi ja Joroinen. Päätöksen seurauksena Kuopion hiippakuntaan siirretään Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat Mikkelin hiippakunnasta. Uudistuksessa Kuopion hiippakunta myös menettää seurakuntia. Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat siirretään Oulun hiippakuntaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakunnat siirretään Lapuan hiippakuntaan ja Pieksämäen seurakunta siirretään Mikkelin hiippakuntaan.

Haluan todeta Kuopion hiippakunnan seurakunnille seuraavaa.

Muutoksessa on kyse rajojen tarkistuksesta, ei hiippakuntauudistuksesta. Kuopion hiippakunta kuuluu uudistuksessa menettäjiin siinä mielessä, että hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntalaisen määrä laskee. Se vähentää myös hiippakunnan saamaa toimintamäärärahaa ja kiristää tuomiokapitulin budjettia.

On haikeaa luopua viidestä seurakunnasta, joiden ihmiset tuntuvat omilta ja rakkailta. Erityisen vaikealta tuntuu luopua Pieksämäen seurakunnasta, jossa toimii muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Seurakuntaopisto. Ne kouluttavat uusia työntekijöitä hiippakunnan seurakunnille ja koko kirkolle.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on kuitenkin linjannut, että kyse on valtakunnallisesta kokonaisratkaisusta ja rajojen tarkastuksesta. On asetettava kokonaisetu omien paikallisten tai alueellisten preferenssien edelle. Siksi tuomiokapituli totesi omassa lausunnossaan, että emme asetu vastustamaan muutosta, vaan tyydymme siihen ja elämme sen kanssa. Yhteistyö viranomaisten kanssa helpottuu, sillä nyt kuuden maakunnan alueella toimiva Kuopion hiippakunta toimii jatkossa kolmen maakunnan alueella.

Toivotan lämpimästi Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat Kuopion hiippakuntaan. Nykymuotoinen Kuopion hiippakunta perustettiin tasan 80 sitten palvelemaan Itä-Suomen ja rajaseudun ihmisten henkistä ja hengellistä elämää. Tämä tehtävä pysyy. Tähän tehtävään olen itse lujasti sitoutunut. Tässä tehtävässä aiomme jatkossakin onnistua, yhdessä ja Jumalan avulla.

Turun kirkolliskokouksessa 9. päivänä toukokuussa 2019

 

Jari Jolkkonen

Kuopion hiippakunnan piispa

 

Piispa Jari Jolkkosen puhe kirkolliskokouksessa on luettavissa osoitteessa piispajarijolkkonen.fi.

 

Lisätietoja: piispan erityisavustaja Simo Parni simo.parni@evl.fi tai 044 7050 603